Krachttraining; zelfs voor mensen op leeftijd?

maart 11, 2015

Wat zorgt er eigenlijk voor dat iemand goed op de been blijft? Laatst kwam er een 84-jarige grijze schone bij me binnen gelopen. Voor zover je het nog lopen kon noemen. Ik zal beschrijven hoe het ongeveer verliep.

De glazen deuren van de praktijk werden open gebotst met een rollator. Vervolgens werd de rollator met een bonk tegen de balie geparkeerd, waarbij de bestuurster een vriendelijk doch erg dringend verzoek om een stoel liet horen. Toen dit eenmaal geregeld was, vertelde mevrouw dat zij sinds de winter steeds minder goed ter been was geworden. En daarbij steeds meer pijnklachten aan de bovenbenen kreeg. Daardoor was ze nu gedwongen zich met deze rollator voort te bewegen, wat haar duidelijk nog niet zo goed af ging. Of ik misschien iets aan die pijn kon doen?

Het was al bijna middagpauze. En ik kon het niet over m’n hart verkrijgen om haar nog een keer de hele rit te laten maken. Daarom heb ik haar van  een bakje thee voorzien en aangeboden om tijdens mijn pauze even te kijken wat we voor haar konden betekenen. Het bleek dat mevrouw tijdens de lange winter veel minder actief was geweest en vaak noodgedwongen binnen had gebivakkeerd. Terwijl ze anders toch dagelijks een blokje om maakte of een boodschapje ging doen.

Na mijn uitleg dat het lichaam zich aanpast aan de belasting die het te verwerken krijgt, dus ook aan het ontbreken van die belasting, hebben we afgesproken om een trainingsprogramma op te stellen om te kijken of we de verloren gegane spierkracht weer terug konden winnen. Uiteraard is op deze respectabele leeftijd enige degeneratie normaal en onomkeerbaar. Maar iemand die tot voor kort nog zo mobiel was heeft absoluut de mogelijkheid om weer spierkracht op te bouwen, mits het maar van het lichaam gevraagd wordt.

De eerste training werd met de nodige argwaan tegemoet gezien. Want wat moest ‘een omaatje’, zoals ze zichzelf noemde, nou in een krachttrainingsruimte? Het mooie van krachttraining is dat iedereen het op zijn of haar eigen niveau kan doen. En het is altijd veilig. Doordat je met een weerstand beweegt is de beweging langzaam en dus heel goed controleerbaar qua bewegingsuitslag. Daarnaast zijn er altijd veel spieren actief, waardoor de gewrichten altijd goed gestabiliseerd zijn. Voor de één is dan een kniebuiging met een halterstang van 80kg krachttraining, voor mevrouw was het in dit geval al genoeg om kniebuigingen met twee handhaltertjes van 4kg te maken. Ze haalde er precies 5. Hier was ze zelf niet erg over te spreken, maar ik was dik tevreden.

20141211_CJ_Fysiofit_Altena_Final_014Met 5 herhalingen ontstaat er namelijk geen belasting op hart en bloedvaten, maar is er wel een trainingsprikkel voor de spieren. Mevrouw mocht van mij dus nooit meer dan 5 herhalingen maken, zodra ze voelde dat ze meer kon mocht ze wel het gewicht op bouwen. Na 4 trainingen liep het gewicht gestaag op naar de 8kg per halter. Ook in het dagelijks leven merkte mevrouw dat het opstaan vanuit de stoel minder moeite kostte. Waarop we samen vast stelden dat ze eigenlijk meer vooruitgang boekte dan de jonge karataka die tegelijkertijd met haar trainde. Die was in 4 trainingen tijd van 150kg naar 165kg verbeterd (=10% vooruitgang). Terwijl omaatje tevreden vaststelde dat als ze zich zo met 100% zou blijven verbeteren, Londen 2012 wellicht nog wel haalbaar zou zijn…

Om een lang verhaal kort te maken kwam mevrouw na een week of 4 weer veilig zonder rollator binnengewandeld. De kracht, die voorwaarde is voor een goede coördinatie, stabiliteit en vooral het weer snel kunnen corrigeren van instabiliteit en balans, waren weer zover toegenomen dat ze geen extra steuntje meer nodig had.

Trouwens ook de karataka is niet depressief geraakt door het trainen met omaatje. Hij moest eerst nog wel de stapjes van snelkracht, explosiefkracht en sprongkracht doorlopen voordat hij in staat was zijn sport succesvol te hervatten, maar ook hier schept krachttraining de voorwaarden voor het verder optimaal functioneren van de sporter.

Krachttraining is dus voor zowel sporters als mensen met klachten een, niet altijd even leuk, voorwaarde scheppend middel om de basis te verbeteren of te onderhouden.

Met sportieve groet,

Dinant van Drunen

 

Posted in Blog, Nieuws by FysioFit Altena