mei 4, 2018

FysioFit Altena opent medio Juni 2018 ook haar deuren in Werkendam. De praktijk voor fysiotherapie, actieve revalidatie, manuele therapie en medische fitness groeit in die mate dat er een extra locatie nodig is. Deze locatie is gevonden aan de Hoogstraat 15a in Werkendam. Deze vestiging zal worden geleid door praktijkhouders Erwin Verbruggen en Dinant van Drunen. Na een verbouwing zal de praktijk vanaf juni toegankelijk zijn. De praktijk heeft contracten met vrijwel alle zorgverzekeraars.

De bestaande locaties in Almkerk en Giessen blijven uiteraard gewoon bestaan. De twee ervaren therapeuten zullen op de nieuwe locatie op eenzelfde manier te werk gaan. Met veel persoonlijke aandacht, en een brede kijk op het probleem. Eerst om een duidelijke diagnose te stellen en door lokale behandeling voorwaarden te scheppen. Daarna gevolgd door training om het lichaam daar waar nodig te versterken, zodat het probleem niet terugkeert. Naast de manuele behandeling, revalidatietraining en medische fitness is ook orthomoleculair voedingsadvies, leefstijladvies en preventieve training mogelijk.

FysioFit Altena is door deze manier van werken steeds meer een gezondheidscentrum dan een reguliere fysiotherapiepraktijk.

Voor meer informatie kunt u terecht op de websites:

www.fysiofitaltena.nl / www.oerfitaltena.nl

Posted in Blog, Nieuws by FysioFit Altena
maart 11, 2015

Wat zorgt er eigenlijk voor dat iemand goed op de been blijft? Laatst kwam er een 84-jarige grijze schone bij me binnen gelopen. Voor zover je het nog lopen kon noemen. Ik zal beschrijven hoe het ongeveer verliep.

De glazen deuren van de praktijk werden open gebotst met een rollator. Vervolgens werd de rollator met een bonk tegen de balie geparkeerd, waarbij de bestuurster een vriendelijk doch erg dringend verzoek om een stoel liet horen. Toen dit eenmaal geregeld was, vertelde mevrouw dat zij sinds de winter steeds minder goed ter been was geworden. En daarbij steeds meer pijnklachten aan de bovenbenen kreeg. Daardoor was ze nu gedwongen zich met deze rollator voort te bewegen, wat haar duidelijk nog niet zo goed af ging. Of ik misschien iets aan die pijn kon doen?

Het was al bijna middagpauze. En ik kon het niet over m’n hart verkrijgen om haar nog een keer de hele rit te laten maken. Daarom heb ik haar van  een bakje thee voorzien en aangeboden om tijdens mijn pauze even te kijken wat we voor haar konden betekenen. Het bleek dat mevrouw tijdens de lange winter veel minder actief was geweest en vaak noodgedwongen binnen had gebivakkeerd. Terwijl ze anders toch dagelijks een blokje om maakte of een boodschapje ging doen.

Na mijn uitleg dat het lichaam zich aanpast aan de belasting die het te verwerken krijgt, dus ook aan het ontbreken van die belasting, hebben we afgesproken om een trainingsprogramma op te stellen om te kijken of we de verloren gegane spierkracht weer terug konden winnen. Uiteraard is op deze respectabele leeftijd enige degeneratie normaal en onomkeerbaar. Maar iemand die tot voor kort nog zo mobiel was heeft absoluut de mogelijkheid om weer spierkracht op te bouwen, mits het maar van het lichaam gevraagd wordt.

De eerste training werd met de nodige argwaan tegemoet gezien. Want wat moest ‘een omaatje’, zoals ze zichzelf noemde, nou in een krachttrainingsruimte? Het mooie van krachttraining is dat iedereen het op zijn of haar eigen niveau kan doen. En het is altijd veilig. Doordat je met een weerstand beweegt is de beweging langzaam en dus heel goed controleerbaar qua bewegingsuitslag. Daarnaast zijn er altijd veel spieren actief, waardoor de gewrichten altijd goed gestabiliseerd zijn. Voor de één is dan een kniebuiging met een halterstang van 80kg krachttraining, voor mevrouw was het in dit geval al genoeg om kniebuigingen met twee handhaltertjes van 4kg te maken. Ze haalde er precies 5. Hier was ze zelf niet erg over te spreken, maar ik was dik tevreden.

20141211_CJ_Fysiofit_Altena_Final_014Met 5 herhalingen ontstaat er namelijk geen belasting op hart en bloedvaten, maar is er wel een trainingsprikkel voor de spieren. Mevrouw mocht van mij dus nooit meer dan 5 herhalingen maken, zodra ze voelde dat ze meer kon mocht ze wel het gewicht op bouwen. Na 4 trainingen liep het gewicht gestaag op naar de 8kg per halter. Ook in het dagelijks leven merkte mevrouw dat het opstaan vanuit de stoel minder moeite kostte. Waarop we samen vast stelden dat ze eigenlijk meer vooruitgang boekte dan de jonge karataka die tegelijkertijd met haar trainde. Die was in 4 trainingen tijd van 150kg naar 165kg verbeterd (=10% vooruitgang). Terwijl omaatje tevreden vaststelde dat als ze zich zo met 100% zou blijven verbeteren, Londen 2012 wellicht nog wel haalbaar zou zijn…

Om een lang verhaal kort te maken kwam mevrouw na een week of 4 weer veilig zonder rollator binnengewandeld. De kracht, die voorwaarde is voor een goede coördinatie, stabiliteit en vooral het weer snel kunnen corrigeren van instabiliteit en balans, waren weer zover toegenomen dat ze geen extra steuntje meer nodig had.

Trouwens ook de karataka is niet depressief geraakt door het trainen met omaatje. Hij moest eerst nog wel de stapjes van snelkracht, explosiefkracht en sprongkracht doorlopen voordat hij in staat was zijn sport succesvol te hervatten, maar ook hier schept krachttraining de voorwaarden voor het verder optimaal functioneren van de sporter.

Krachttraining is dus voor zowel sporters als mensen met klachten een, niet altijd even leuk, voorwaarde scheppend middel om de basis te verbeteren of te onderhouden.

Met sportieve groet,

Dinant van Drunen

 

Posted in Blog, Nieuws by FysioFit Altena
februari 11, 2015

Rust roest! Tijdens mijn studie aan de International Academy for Sportscience viel alles op z’n plaats. We zijn eigenlijk net een auto; van stil staan gaat de motor absoluut niet beter lopen en je moet er de juiste brandstof in gooien om te kunnen blijven rijden. Kortom als iets niet meer soepel functioneert moet je zorgen dat je lichaam weer voldoende in beweging komt en dat het de juiste bouwstoffen binnen krijgt!

Toen dit eenmaal duidelijk was begreep ik ook meteen waarom ik vroeger zo’n hekel had aan langs de kant van een voetbalveld mijn, door een arts voorgeschreven, ‘rust te houden’. Om vervolgens een paar weken later, nog zwakker dan voorheen, een meestal kortdurende nieuwe poging in het veld te wagen. Eigenlijk logisch dat dit mislukte, want ik had immers weken ‘getraind’ op rust. In plaats van op kracht, belastbaarheid, stabiliteit of snelheid. Iets wat een voetballer toch echt wel eens nodig heeft volgens mij.

Deze ruime ervaring met blessures heeft me waarschijnlijk wel gevormd, en de interesse in het functioneren van het menselijk houdings- en bewegingsapparaat aangewakkerd. Dus is het in ieder geval ergens goed voor geweest. (Ik vraag me,  nu ik er op deze manier naar kijk, eigenlijk wel af hoe een gynaecoloog dan tot zijn beroepskeuze komt, maar goed…)

Nu we weten dat het lichaam zich aanpast aan de belastingen die het te verwerken krijgt zijn er een paar opmerkingen die  ik u voor wil leggen ter overdenking:

Als je van rust sterker / beter zou worden, zouden alle Olympische sporters voor de Spelen wel een jaar op bed gaan liggen, toch?!

Waarom gaan mensen die in een bejaardenhuis gaan wonen vaak snel achteruit? Ze zouden dit toch eigenlijk eindeloos vol moeten kunnen houden, ze hoeven ten slotte WEINIG meer te DOEN?

Ik ben bang dat we misschien dus toch wel gemaakt zijn om veel te doen. Om (zwaar) belast te worden en  actief te zijn. En zelfs actief te blijven bij pijn, maar dan wel op geleide van die pijn. Ik vrees dat ons lichaam het eigenlijk niet zo goed begrijpt als we ’s ochtends relaxed zittend in onze auto naar het werk gaan. Daarna rustig achter onze buro’s gaan zitten. In de pauze, van onze rust genietend, onze boterham zittend met collega’s wegwerken. ’s Middags nog even zittend vergaderen. Aan het einde van de middag zittend in de auto terug naar huis sturen. En dan ‘s avonds moe maar voldaan op de bank ploffen om uit te rusten…  Als ons lichaam dan vervolgens begint te protesteren, zouden we rustiger aan moeten doen en zorgen dat we niet overbelasten??

Ik denk dat we hele dagen enorm aan het onderbelasten zijn! En ons lichaam kan zich helaas fantastisch aanpassen aan wat we doen.  Alles wat te weinig gebruikt wordt, verdwijnt. Maar als we dit dan toch een keer nodig hebben… Auw! En dan; weer even rust houden maar. Of toch eens proberen het lichaam ACTIEF  te versterken?

Met sportieve groet,

Dinant van Drunen

Posted in Blog, Nieuws by FysioFit Altena
januari 11, 2015

Energieverdeling is één van de sleutels die we hebben om onze gezondheid te beïnvloeden. We hebben nu eenmaal ‘slechts’ de beschikking over 100% energie. Deze kun je ook nog eens maar één keer gebruiken. Deze energie moet verdeeld worden over al onze verschillende systemen. Maar wat nu als één van de systemen teveel energie verbruikt? De anderen zullen dan gekort worden op hun energie. Dit is voor korte tijd geen probleem, maar als deze situatie langer aanhoudt dan zal het lichaam blijvende veranderingen ondergaan.

Kijk maar eens naar onderstaande afbeelding. Zomaar wat systemen die energie verbruiken. Stel je voor dat één van de pijlen veel dikker wordt, dan moet er ergens anders een pijl dunner worden en krijgt dit systeem te weinig energie. Hoe is de verdeling bij u?

Blogpost 1

Om het nog iets duidelijker te maken een voorbeeld waar we bij ons in de fysiotherapiepraktijk regelmatig mee in aanraking komen. Sporters die geblesseerd raken hebben veel weefselherstel nodig. Dit vreet energie, wat ten koste kan gaan van andere spieren. Die spieren zien we dan ook vaak enorm in omvang en kracht afnemen. Deze spieren moeten dan dus eerst weer opgebouwd worden voor de sport verantwoord hervat kan worden.

Maar het kan nog vervelender: Dezelfde sporter is toevallig ook nog eens eigen baas en kan door zijn blessure geen inkomsten generen. Dit levert psychische stress op en daarom wordt er veel teveel energie door de psyche, die vrijwel altijd boven alle andere systemen staat, verbruikt. De hersenen zijn nu eenmaal ‘heilig’ in ons lichaam. Dit heeft tot gevolg dat er nu ook te weinig energie is voor het weefselherstel, wat nu juist de oorzaak van de stress is. De vicieuze cirkel is compleet en herstellen wordt echt lastig!

Dit principe geldt uiteraard niet alleen voor sporters, maar gaat op bij alle fysieke klachten. Zo zijn er talloze varianten van verstoorde energieverdeling mogelijk en daarom is het bij ons gebruikelijk wat verder naar de persoon en omstandigheden achter de klachten te kijken. Om vervolgens zo nodig ook op andere vlakken de balans te herstellen.

Let op uw energiebalans!

Dinant van Drunen

Posted in Blog, Nieuws by FysioFit Altena