Diensten Fysiotherapie praktijk

De fysiotherapeut is de deskundige als het gaat over het menselijk houdings- en bewegingsapparaat. Tegenwoordig kun je dan ook zonder verwijzing van een arts bij de fysiotherapeut terecht (Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie).

Na intake, onderzoek en eventueel een aantal passieve technieken, zoals mobilisaties, om de therapie te ‘openen’ zal zo snel als mogelijk is overgegaan worden op actieve functionele revalidatie om de aangedane regio gericht te versterken en zo de belastbaarheid op te bouwen, waardoor de klachten afnemen.

Voor meer praktische informatie zoals huisregels en privacy klikt u hier.

Prijslijst Fysiofit Altena

Indien u verzekerd bent bij een zorgverzekeraar waarmee wij een overeenkomst hebben, dan brengen wij het tarief dat met uw verzekeraar is overeengekomen in rekening. Wij streven ernaar met alle ziektekostenverzekeraars een overeenkomst af te sluiten. Hieronder treft u een lijst aan van de zorgverzekeraars waarmee wij een overeenkomst hebben. Mocht uw verzekeraar niet op de lijst staan, informeer ons daar dan over. De mogelijkheid bestaat dan dat wij alsnog een overeenkomst met de desbetreffende verzekeraar aangaan, voor uw en ons gemak.


Declaraties

Door de voortschrijdende communicatietechnologie is het in steeds meer gevallen mogelijk om de declaratie voor verzekerden direct met de zorgverzekeraars af te handelen. Dit geldt uiteraard alleen voor de verzekeraars waarmee wij een overeenkomst hebben. Bij een gering aantal van die zorgverzekeraars is dat echter (nog) niet mogelijk.

Indien dat voor uw verzekeraar geldt, ontvangt u van ons een nota die u aan uw verzekeraar kunt doorzenden. Hierbij geldt het tarief dat met uw verzekeraar is overeengekomen.