Visie en werkwijze

Visie

FysioFit Altena is een praktijk die gericht is op het herstel van functie in plaats van symptoombestrijding. Het menselijk lichaam past zich te allen tijde aan de belasting die het te verwerken krijgt. Hoe langer er gewacht wordt met het weer belasten van bepaalde structuren, des te zwakker deze worden.
De patiënt dient  nooit afhankelijk van de handen van de therapeut te worden, maar verantwoording te nemen voor zijn/haar eigen gezondheid. Uiteraard met de professionele begeleiding van onze fysiotherapeuten, zodat we samen de weg naar optimale fitheid weer kunnen vinden.

 

Heel ons lichaam is ingericht om zo optimaal en efficiënt mogelijk te functioneren. Zodra de beweging verminderd, past ons lichaam zich hier op aan en wordt dus minder belastbaar. Is er eenmaal een verminderde belastbaarheid ontstaan dan is de  meest optimale manier om het lichaam weer belastbaar te maken een actieve benadering. Spieren, pezen, gewrichten, kapsels en banden moeten gedoseerd belast worden om weer terug op kracht te komen en beter te kunnen functioneren.   Dit is alleen mogelijk door er zelf actief mee aan de slag te gaan. Passieve technieken in de behandelkamer kunnen soms de voorwaarden scheppen om dit mogelijk te maken. Wij willen u hierbij graag op weg helpen, ondersteunen en coachen. Enige overdenkingen in aansluiting op onze visie ziet u hieronder.

Als je van rust sterker of beter zou worden zouden alle olympische sporters voor de spelen een jaar op bed gaan liggen om een optimale prestatie neer te zetten.


Pijn is als het gaan branden van het rode waarschuwingslampje voor olie op je dashboard, als dat gebeurt heb je twee keuzes; stoppen en (laten) kijken wat er moet gebeuren of doorgaan.
Pijnmedicatie is als het lampje eruit draaien, dan is het lampje ook uit.


Waarom gaan bejaarden in een verzorgingstehuis zo snel achteruit? Terwijl ze het hier theoretisch gezien erg lang zouden moeten kunnen volhouden.


Mensen moeten hun gezondheid in eigen hand nemen.
 Wie is verantwoordelijk voor jouw gezondheid? De therapeut of jijzelf? Wie zal het meeste actieve werk moeten verrichten en wie zal een meer passieve/ sturende functie kunnen vervullen?